Archeopark pod Pálavou v Pavlově

Archeopark pod Pálavou v Pavlově

Terénní expozice na místě sídliště z paleolitu, která je od roku 2010 národní kulturní památkou.

Zblízka si prohlédnout jedinečné paleolitické sídliště a dozvědět se řadu podrobností o životě našich předků v době lovců mamutů můžete v archeologickém parku v Pavlově. Výstavní prostor by měl evokovat návštěvu jeskyně, téměř celý objekt se skrývá v terénní vlně.

Terénní expozice lovců mamutů na okraji Pavlova, v místě, kde se rozkládalo sídliště z období mladého paleolitu a které bylo v roce 2010 prohlášeno za národní kulturní památku, vznikla moderně pojatá terénní expozice. Ze země vystupující asymetrické bílé věže se podobají skalám, jež se tyčí na svazích Pálavy. Netradičnímu pojetí stavby odpovídá i uspořádání sbírek. Uvidíte zde nejen osídlení z doby před 25 až 27 tisíci lety, ale také umělecké předměty, nástroje, rituální hroby. Největším lákadlem je experimentální archeologie, v expozicích uvidíte kosti mamutů a další nálezy z okolí Pavlova a nedalekých Dolních Věstonic.

Lovci mamutů žili hlavně v tlupách, v době lovu nebo rituálních svátků se ale shromažďovali. Jedno ze sídlišť, kam se pravidelně vraceli, vzniklo i v Pavlově. Sídliště paleolitických lovců se podařilo objevit ve druhé polovině minulého století a bylo prohlášeno národní kulturní památkou. Nejzajímavějším nálezem je hlava sošky vyřezaná z měkkého kamene. Protože stavba vyroste přímo na archeologickém nalezišti budou ve stálé expozici zakomponovány také odkryté archeologické vrstvy.

Zvenčí objekt vypadá jako louka s nepravidelně rozmístěnými světlíky z bílého pohledového betonu. Hlavní budova s výstavními prostorami a potřebným zázemím je řešen jako železobetonový monolit, jehož interiér utváří kombinaci pohledového betonu, dubového dřeva a skla. Archeopark získal ocenění stavba roku 2016.