Letohrádek Hvězda

Letohrádek Hvězda

Na místě, kde se před staletími odehrávala Bitva na Bílé hoře, leží oáza klidu.

Celý objekt letohrádku Hvězda provází číselná symbolika. Půdorys ve tvaru šesticípé hvězdy (hexagram) symbolizuje spojení dvou protikladných sil do vzájemné harmonie.

Vydejte se na výlet poblíž místa, kde se 8. 11. 1620 odehrála bitva na Bílé Hoře. V anglickém parku se třemi alejemi leží letohrádek se zajímavý půdorysem – šesticípé hvězdy. Pořádají se zde výstavy, koncerty vážné hudby a další kulturně-společenské akce. Letohrádek je možné si i pronajmout po významné akce.

Les zvaný Malejov, který od 10. století patřil do majetku Břevnovského kláštera, získal na počátku 16. století král Ferdinand I. Habsburský a roku 1534 zde založil oboru. Uprostřed obory nechal jeho druhorozený syn Ferdinand Tyrolský, jinak císařský místodržitel v Čechách, vybudovat v letech 1555–1556 podle vlastního návrhu letohrádek v podobě šesticípé hvězdy. Na pracích a dohledu se podíleli Giovanni Maria Aostalli a Giovanni Lucchese pod vedením Hanse Tirola, později Bonifáce Wohlmuta. Letohrádek v renesančním stylu měl sloužit zřejmě jako lovecký i odpočinkový zámeček. Obora sloužila k lovu, po její obnově v 18. století se sem však již honitba nevrátila. Zůstala pouze bažantnice. Císař Josef II. o zhruba století později naopak rozhodl, že zde bude skladiště střelného prachu. Od roku 1952 do r. 1996 zde bylo Muzeum A. Jiráska a M. Alše. Po následné rekonstrukci, ukončené v roce 2004, zde spravuje sbírky Památník Národního písemnictví a předchozí muzea byla zrušena.
Vedle Hvězdy se v oboře nalézají ještě další objekty. Ve svahu pod Hvězdou je to Míčovna a dále konírna, dům čp. 86 zvaný Myslivna a dům čp. 1 nazývaný Správcovský dům. Prostory přízemí letohrádku jsou věnovány Ferdinandu Tyrolskému a historii Hvězdy, štukové výzdobě interiéru, dobovému umění a vědě, bělohorskému období českých dějin a jeho ohlasu ve výtvarném umění, především v literatuře 18.-19. století a rekonstrukci a využití letohrádku ve 20. století. Je zde rovněž přednášková a promítací síň. V suterénu je umístěn model bitvy na Bílé hoře. Letohrádek byl v roce 1962 zařazen na seznam národních kulturních památek.

Obora, která sloužívala pro zábavu a lovy renesanční šlechty, je dnes místem, kam se chodí na procházky, se psy, za relaxací nebo se projet na kole. Využít můžete také dětské hřiště či nabídku přírodní scenérie jako oddacího místa.