Milešovka

Milešovka

Nejvyšší vrchol Českého Středohoří z něhož lze za dobrého počasí vidět až vrcholky 300 km vzdálených Alp.

Nejen díky své nadmořské výšce, která dosahuje 836, 6 m, nebo kvůli svému charismatickému vzezření, ale také pro mnoho rekordů, kterými se může pyšnit. Například představuje největrnější místo v České republice, kde bezvětří bývá průměrně pouze 8 dní v roce. Na vrcholu je každoročně zaznamenáno nejvíce bouří na našem území, proto se mu také často přezdívá Hromová hora. Výskyt bouřkového počasí na Milešovce meteorologové zaznamenávají až 30 dní v roce.

Od roku 1953 je hora chráněna jako národní přírodní rezervace. Roku 1874 zde byla nalezena jedna z mála českých orchidejí, jazýček jadranský. Milešovka převyšuje okolní krajinu o více než 350 m a nabízí tak ideální rozhledové místo. Samotný vrchol je téměř ze všech stran zalesněný. Nádherné panoramatické pohledy do všech světových stran se návštěvníkům naskytnou až z meteorologické stanice. Za dobré viditelnosti lze dohlédnout na Krkonoše, Šumavu, Krušné hory, Prahu, výjimečně až na 300 km vzdálené vrcholky Alp.

Člověk navštěvoval Milešovku odedávna, o čemž svědčí archeologické nálezy keramiky mladší doby kamenné. Turistika na Milešovce ožila v roce 1825, kdy hostinský z Milešova Antonín Weber zbudoval na vrcholu hory občerstvovnu – chýši z roští a větví, kterou navíc vybavil mechovými lůžky pro případné nocležníky. Proslulá "mechová chýše" byla však zanedlouho nahrazena zděnou stavbou a roku 1903 se začalo se stavbou meteorologické observatoře s vyhlídkovou plošinou. Observatoř, která zde plní svoji funkci dodnes, je zároveň nejstarší českou horskou meteorologickou stanicí.

Na severním svahu hory uvidíte lanovku, která je bohužel pouze nákladní a slouží obsluze observatoře. Dvakrát ročně jsou zde pořádány Dny otevřených dveří, zpravidla kolem 23. března a koncem září, kdy je na observatoř i na rozhlednu vstup zdarma. Zároveň je možné absolvovat odborný výklad s prohlídkou některých měřících přístrojů.

Ten, kdo si chce užít nezapomenutelné výhledy, musí na vrchol pěšky. Tůra se dá zahájit v Milešově, odkud vede červená značka po strmé břidlicové cestičce. Trasa je velmi náročná a rozhodně na kole nesjízdná. Výstup můžete také zahájit v Černčicích nebo v Bílém Újezdě po modré značce, kudy vede snazší cesta. Černice a Bílý Újezd leží ve vyšší nadmořské výšce než Milešov. Návštěvu je lepší předem ohlásit obsluze observatoře, která vám otevře jinak zamčenou branku. Při skupině nad 20 lidí je navíc možné absolvovat odborný výklad.