Národní pedagogické muzeum a knihovna J.A.Komenského

Národní pedagogické muzeum a knihovna J.A.Komenského

Národní pedagogické muzeum zachycuje vývoj české vzdělanosti a českého školství.

Expozice národního pedagogického muzea je zaměřena na historii vzdělanosti českého národa od středověku až po současnost. Obdivovat zde můžete unikátní školní pomůcky, učebnice, staré tisky a mapy. Součástí expozice je i školní kabinet, písařský koutek a interaktivní program J. A. Komenský.

Muzeum vzniklo v roce 1892 jako výraz snahy českých učitelů o uchování a dokumentování historických tradic českého školství a pedagogiky. Patří mezi nejstarší muzea v České republice. Od roku 1996 sídlí muzeum v historických budovách ze 14. století - v Domě U Zlatého slunce a v Domě U Zlatého šífu.

Sbírkový fond tvoří knihovna specializovaná na vývoj českého školství v evropském kontextu, archiv písemností klasiků české pedagogiky (včetně tzv. Slavína), fotoarchiv, sbírka vzácných školních pomůcek včetně školních obrazů, grafických listů, uměleckých tisků a map. Nedílnou součástí je Archiv Přemysla Pittra a Olgy Fierzové.

Mezi speciální sbírky patří sbírka učebnic pro základní a střední školy od začátku 19. století a jedinečná sbírka našich i zahraničních slabikářů, učebních osnov, plánů, učebních textů všech vysokých škol bývalého Československa. Najdete zde ale i skripta pedagogických fakult, dále sbírky pedagogických časopisů od 30. let 19. století do současnosti, sbírku literatury pro děti a mládež od konce 18. století po současnost včetně časopisů v Sukově studijní knihovně literatury pro mládež a také sbírku komeniologické literatury.

Knihovna vznikla v roce 1919 a jejím hlavním úkolem bylo přispívat ke studiu pedagogiky a československého školství získáváním knižní a časopisecké literatury vhodné ke studiu pedagogiky a jejích věd pomocných. Velký důraz byl kladen na získávání moderní pedagogické literatury zabývající se reformou školství. K těmto zásadám se knihovna hlásí i dnes.