Oblastní muzeum Praha-východ

Oblastní muzeum Praha-východ

Oblastní muzeum Praha-východ se nachází v centru města Brandýs nad Labem.

Muzeum najdete v centru města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. K jeho založení došlo v červnu roku 1911 v domě Na sklípku z iniciativy Karla Zdráhala, ředitele obecných škol v Brandýse nad Labem.

Jedná se tedy o kulturní instituci s více než stoletou tradicí.Sbírkové předměty, které pomáhají poznat minulost a přírodu regionu zahrnujícího mimo jiné i oblast Brandýska a Říčanska, se nacházejí ve čtyřech objektech:

  • Arnoldinovský dům
  • brandýská katovna
  • zřícenina hradu Jenštejn
  • Památník Josefa Lady a jeho dcery Aleny v Hrusicích

Hlavní sídlo oblastního muzea se nachází v původně renesančním měšťanském domě, zvaném „Arnoldinovský“. Mimo jiné se zde nachází také stálá expozice věnovaná regionu Brandýska. Úvodní část klade důraz na přírodu, a proto jsou zde představeni vzácní a chránění zástupci rostlinné a živočišné říše této lokality. Archeologický úsek odhaluje nejen rituální a pohřební zvyklosti Germánů a Slovanů, ale přibližuje i proslulou oblast osídlení starého paleolitu, Zlatý kopec u Přezletic. Zanikající řemesla jsou připomenuta v etnografické části, kde cyklus obrazů Josefa Lady ukazuje i tradiční život na středočeské vesnici. Poslední, historický úsek je věnován Staré Boleslavi, která je spojena především s vraždou sv. Václava.

Druhou budovou muzea je brandýská katovna, která je jedním z mála zachovalých katovských obydlí v Čechách. Expozice přibližující historii hrdelního práva a katovského řemesla představuje temnější stránku lidské historie, kdy se běžně při výslechu používalo mučení, nebo kdy lid nadšeně přihlížel popravám.

Na kruté zvyklosti minulých let navazuje zřícenina hradu Jenštejn, která nabízí mimo jiné i pohled do hladomorny. Vrchol okrouhlé věže je upraven do podoby rozhledny, kde je možné vychutnat krásy středního Polabí. Ve strážním domku u brány je malá expozice věnovaná historii obce, v níž jsou zahrnuty i letecké snímky. Zajímavostí je instalace dobového interiéru malé světnice, ilustrující životní podmínky venkovské chudiny v posledním obývaném domku podhradí ještě v 1. polovině 20. století. Přístupný je i prostor temného sklípku, vytesaného do skály.

Naopak pohádkovou atmosféru je možné vychutnat v Památníku Josefa Lady a jeho dcery Aleny, který se nachází v malebné středočeské obci Hrusice v domě č. p. 115 (nazývaný Ladova vila). K vidění je zde expozice přibližující život a tvorbu malíře, ilustrátora, spisovatele a autora slavného českého kocoura Mikeše, Josefa Lady a jeho dcery Aleny Ladové. V zahradě kolem vily jsou umístěny plastiky s ladovskou tematikou. O kousek vedle roste původní Ladův houbařský lesík a při vjezdu stojí dvě mohutné lípy zasazené na památku toho, že u Ladů vyrůstaly dvě dcery Alenka a Evička.

Poslední z objektů, jež náleží do správy Oblastního muzea Praha-východ je k nalezení jen pár kilometrů od Kralup nad Vltavou, v obci Panenské Břežany. Zde se nachází budova Horního zámku, jenž již od třicátých let 13. století sloužil jako rezidence abatyší benediktinského kláštera sv. Jiří na Pražském hradě. Během husitských válek klášter o majetek přišel ve prospěch měšťanů Starého města Pražského, ale později ho složitými cestami získával zpět. Počátkem 18. století rozhodla svatojiřská abatyše Františka Helena Pieroni de Galliano o přestavbě rezidence a současně nechala v zahradě vystavět honosnou kapli sv. Anny, jejímž autorem nebyl nikdo jiný než barokní architekt Jan Blažej Santini-Aichel. Definitivně přišly svatojiřské benediktinky o majetek v Panenských Břežanech v roce 1782 kvůli osvícenským reformám Josefa II. Následovalo střídání několika majitelů a během nacistické okupace došlo ke konfiskaci zámku Německou říší. Za své sídlo si ho zvolil Karl Hermann Frank. Po skončení 2. světové války přešel zámek do majetku státu a později zde vznikl domov pro seniory.

V roce 2012 získalo horní zámek a kapli Oblastní muzeum Praha-východ, které plánuje vybudovat v areálu zámku Památník národního odboje.

V současné době tedy probíhá celková rekonstrukce objektu a zámek i park jsou pro veřejnost uzavřeny.