Rozhledna Vojtěchov u Hlinska

Rozhledna Vojtěchov u Hlinska

Rozhledna Vojtěchov u Hlinska z let 2008-2010 stojí na kraji Železných hor a poskytuje výhled na Pardubice, Orlické hory i Králický Sněžník.

Vojtěchovská rozhledna stojí v krajinné oblasti Železných hor, na jihovýchodním okraji Kameničské vrchoviny, ve vrcholové části svahové kupy pomístně jmenované (anoikonymum) „Na hrbovatkách“ (589,9 m n. m.), z hlediska administrativně správního na katastrálním území obce Vojtěchov v okrese Chrudim náležejícím do Pardubického kraje v České republice.

Věž vysoká 16,5 m využívá vyvýšeniny nad obcí Vojtěchov se zeměpisným názvem (oronymum) Kladenský kopec, na vrcholu svahové kupy stejnojmenný trigonometrický bod (č. 9 trigonometrického listu 2420) s nivelací 589,93 m n. m., žulový terénní patník České státní trigonometrické sítě leží ve vzdálenosti 7,9 m na jihozápad od paty rozhledny v lokalitě zemědělských pastvin, na rozhraní katastrálních území Vojtěchov u Hlinska a Kladno u Hlinska.

Lokalita s loukami a rozhlednou leží nad rozhraním se Skutečskou pahorkatinou, pro horopisnou jednotku je významným rozhledovým místem. Východně od rozhledny silnice III/3061 spojující obec Vojtěchov se silnicí I/34 (úsek Hlinsko – Krouna), ve vzdálenosti 6,5 km centrum města Hlinska po silnici I/34, tvořící jižně od rozhledny hranici Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy. Zvláště chráněné území nad silnicí I/34 zahrnuje svahy hřebene Železných hor.

Z rozhledny viditelná zalesněná vrcholová část hřbetu Železných hor se táhne v nadmořských výškách od Medkových kopců (638 m) k vrcholu Čertovina (655 m), Dědovský kopec (675,6 m), Na Bahnech (662,7 m) a Kořenný kopec (666,8 m) směrem ke Krouně, svahy klesají severo-severovýchodním směrem (ve směru rozhledny), přerušované terénními zářezy s potoky Raná (Vojtěchovský potok), Dolský, Kotelský a prameništěm říčky Žejbro.

V rámci geomorfologického členění tvaru zemského povrchu (georeliéfu) Česka je lokalita součástí Sečské vrchoviny, překrývaná územím Národního geoparku Železné hory.