Valdštejn

Valdštejn

Rodný hrad pánů z Valdštejna v Českém ráji.

Valdštejn je nejstarší hrad Českého ráje. Pro svoji malebnou polohu v pískovcových skalách se stal také druhou nejstarší zpřístupněnou památkou v Čechách. Dnes je oblíbeným výletním místem v Českém ráji a také třetí nejnavštěvovanější památkou Libereckého kraje.

Složitý hradní komplex hradu Valdštejna byl po staletí budován na rozeklaných skalách. Gotické zdivo, skalní sklepení, stavby a umělecká díla doby baroka, klasicismus a romantické úpravy spojují středověk s 19. stoletím.

Na hradu Valdštejně vás čekají mnohá překvapení. V době letních prázdnin vás může provázet zdejší loupeživý rytíř, můžete se také stát účastníky tajemné noční prohlídky, prožít netopýří noc nebo se seznámit se samotným vévodou Albrechtem z Valdštejna. Čekají vás celodenní šermířská vystoupení, programy pro děti, koncerty, divadelní představení a mnoho dalších akcí.

Prohlídka bez průvodce zahrnuje veškeré exteriéry hradu, návštěvu sklepení, kaple sv. Jana Nepomuckého a biliární sál. Umožňuje návštěvníkům věnovat se hradu podle svého zájmu, mohou si kdekoliv posedět, pobýt v hradu jak dlouho sami chtějí. Pro zájemce o prohlídku s průvodcem je připraven poutavý výklad z historie, návštěva slavnostního sálu v klasicistním domě a místnosti v romantickém paláci. Výklad pro děti je vždy přizpůsoben jejich věku. Individuálně se věnujeme zejména hendikepovaným návštěvníkům, kteří nemohou absolvovat celý prohlídkový okruh. Ve sklepení pod prvním dvorem je nyní hradní archeologie a v hlubokém sklepě vytesaném ve skále je umístěna část geologická s expozicí "Chvála pískovce", věnovaná tomuto fenoménu Českého ráje. Velkou zajímavostí je i výstava modelů památek v biliárním sálu.

Již vstupní most zaujme návštěvníky galerií barokních soch českých patronů. Na prvním nádvoří nahlédneme do malé kaple s obrazem, údajnou podobou Karla Hynka Máchy. Překvapením je krásný Slavnostní sál a salonek klasicistního domu s portrétní galerií posledních majitelů Lexů z Aehrenthalu. Zajímavostí je i hladomorna. Prohlédnout si můžete také kapli sv. Jana Nepomuckého, která je od 18. století novou dominantou hradu. Spojovací schodiště a terasa, která patří k nejlepším projevům raného romantismu, vás dovedou do nejstarší části hradu. Ale ještě předtím sejděte do biliárního sálu.

Přístupná jsou i skalní sklepení na třetím skalním bloku, která byla součástí systému obrany tzv. "mordovací soutěsky". Komplex zadního hradu vytváří zajímavý labyrint. Při úpravách v 19. století byla na konci hradu vybudována vyhlídka na Trosky a Skalní město. Návštěvníky zaujme také prohlídka romantického paláce, jehož podstatnou částí je starobylý středověký palác pánů z Valdštejna.

Valdštejn je nejstarší hrad Českého ráje, byl založen kolem roku 1260 Jaroslavem z Hruštice z rodu Markvarticů, předků pánů z Valdštejna. Valdštejnové drželi hrad asi do roku 1380 a další majitelé páni z Vartenberka do počátku husitských válek. Obsazení hradu husity, loupeživými rytíři a časté střídání majitelů v 15. století, bylo příčinou, že se hrad původně ostrožný rozdělil na hrady dva. Na konci 15. století byl hrad majiteli opuštěn. Shořelý a zničený hrad pozvedli k nové slávě opět Valdštejnové, kterým patřil dalších 200 let. V 18. století zde vybudovali nevšední poutní místo s jedinečnou atmosférou v prostředí starých ruin rodového sídla, okolních lesů a skal. V této snaze pokračovali i noví majitelé Lexové z Aehrenthalu v první polovině 19. století. Propojili krajinu sítí turistických cest, budovali vyhlídky, lázně Sedmihorky. Jako zajímavý turistický cíl zpřístupnili po roce 1824 hrad Valdštejn jako druhou památku v Čechách.

Valdštejn je branou do blízkého skalního města. Nachází se v CHKO Český ráj, v evropském geoparku, na okraji přírodní rezervace Hruboskalsko. Celé okolí je protkáno sítí turistických cest a cyklostezek. Známé jsou vyhlídky do Skalního města na "Zlaté stezce", Kopicův statek s galerií lidových plastik, lesní arboretum. V blízkosti hradu se nachází naučná stezka. Především ale celé okolí představuje nádherný lesní komplex, v kterém se nachází čtyři sta pískovcových skalních věží. Návštěva hradu Valdštejna s vycházkou do blízkého okolí, to je tip na báječný výlet.