Žofínský prales

Žofínský prales

Žofínský prales je nejstarší přírodní rezervací v České Republice založenou roku 1838 hrabětem Buquoy.

Ve střední části Novohradských hor v nadmořské výšce 735-825 m, se nachází Žofínský prales o rozloze 102 ha. Rezervaci Žofínský prales založil roku 1838 hrabě Buquoy. Společně s pralesem Hojná Voda je nejstarší rezervací ve střední Evropě.

Chráněné území leží na mírných severních svazích Stříbrného vrchu, jihovýchodně od osady Žofín v nadmořské výšce 735 - 825 m. Od poloviny 18. století se na tomto území vyvíjí prales bez jakéhokoliv zásahu člověka. Nejstaršími dřevinami jsou zde jedle a smrky, až 400 let staré. Největší strom pralesa, tzv. Žofínská královna jedlí, která se zlomila při prudkém větru v lednu 1975, měřila 51 metrů a byla stará 425 let. Prales je od roku 1991 oplocen proti nežádoucímu vlivu jelení zvěře. Z důvodu zajištění nerušeného vývoje pralesního ekosystému je však nepřístupný veřejnosti.