Galerie hlavního města Prahy

Galerie hlavního města Prahy

Jednou z nejvýznamnějších galerií v České republice se sídlem v mnoha historických budovách po Praze.

Po Národní galerii druhou nejvýznamnější galerií v České republice je Galerie hlavního města Prahy, která byla založena 1. května 1963. Galerie hlavního města má za úkol shromažďovat, odborně ochraňovat, vědecky zpracovávat a vystavovat české umění 19. a 20. století.

Galerie hlavního města Prahy patří k jedné z mála státem či obcemi zřizovaných institucí, které se soustavně věnují prezentaci současného českého i zahraničního umění. V centru dění se galerie v posledních měsících ocitla právě kvůli převozu a instalaci Slovanské epopeje malíře Alfonse Muchy. Galerie vlastní na 14 522 uměleckých děl a dále pečuje o fond pomníků, veřejných plastik, pamětních desek a kašen na pražských prostranstvích.

Pobočky Galerie hl. města Prahy:

  • Colloredo-Mansfeldský palác
  • Vila Františka Bílka: významná kolekce soch, kreseb a grafiky Františka Bílka v Bílkově pražském ateliéru a vile, která nyní prochází náročnou rekonstrukcí a bude opět vystavena 1. 9. 2010.
  • Městská knihovna: expozice ve výstavních sálech galerie v Městské knihovně.
  • Dům U Kamenného zvonu: díla několika uměleckých generací mapující stěžejní socio-kulturní a ekonomické změny, které následovaly v Čechách po roce 1989.
  • Dům U Zlatého prstenu: expozice zaměřená na proměnu Prahy v době panování Karla IV.
  • Trojský zámek: specifická výstavní prostora v barokním zámku s francouzskou zahradou, štěpnicí a oranžerií, která náleží k nejvýznačnějším ukázkám barokní architektury v Čechách.
  • Dům Františka Bílka v Chýnově u Tábora: stálá expozice prací Františka Bílka v umělcově rodném domě.
  • Dům fotografie s výstavami současných autorů