Muzeum Policie ČR

Muzeum Policie ČR

Muzeum Policie ČR  vám dovolí nahlédnout do světa kriminalistiky a historie četnictva a policie v České Republice.

Chcete zažít to správné dobrodružství kriminalistiky, poznat historii, vývoj a činnost bezpečnostních sborů na území bývalého Československa od doby jeho vzniku po současnost? Pak navštivte Muzeum Policie České republiky v areálu pražského Karlova.

Expozice muzea Policie ČR obsahově vychází z existence, činnosti a vývoje bezpečnostních sborů a složek na území našeho státu od jeho vzniku do současnosti tedy nejméně od roku 1785. Je založena na prezentaci objektivních dokumentů a faktů, podložených více než jedním tisícem exponátů.

První část expozice je věnována historii četnictva a policie na našem území v letech 1850 - 1938. Kromě množství exponátů zde uvidíte stejnokroj čes. četnictva, výzbroj a výstroj z třicátých let 20. století a můžete jej porovnat se stejnokrojem, výstrojí a výzbrojí Uniformované stráže bezpečnosti. Je možno se zamyslet nad důvody vzniku a nad činností četnických leteckých hlídek, stejně jako nad situací v našem pohraničí, prozkoumat originální hraniční sloup z doby těsně před druhou světovou válkou a pročíst si dokumenty, týkající se činnosti jednotek SOS. V závěru této části je pro návštěvníky připravena vybavená četnická stanice.

Druhá část je věnována expozici z let 1939 - 1945, činnosti našich bezpečnostních složek na území Protektorátu Čechy a Morava , ale i při nuceném nasazení v Německu. Této části vévodí pamětní deska se jmény 117 pražských policistů, kteří padli, byli popraveni či zavražděni v období let 1938 - 1945. Závěr části je věnován úloze příslušníků policie a četnictva v květnovém povstání a v odboji jako takovém.

Třetí část expozice navazuje vznikem SNB - Sboru národní bezpečnosti. Mapuje vznik a vybavení PP 1 NB - Pohotovostního pluku 1 Národní bezpečnosti. Přibližuje Pohraniční útvary SNB, poválečné bezpečnostní letectvo atd. Zájemci o poválečnou historii, vznik a činnost Pohraniční stráže a její technické vybavení a stejně tak návštěvníci se zájmem o operativní techniku používanou zejména StB si zde přijdou na své. Závěrečná část se zaměřuje především na vývoj Veřejné bezpečnosti od 60. do 90. let 20. století. Zdůrazněny jsou nejvýznamnější organizační změny, výrazná je též prezentace vývoje stejnokrojů a zbraní v tomto období.

Postupujete-li ve směru prohlídky navštívíte postupně několik přilehlých sálů. Prvním z nich je sál Policie České republiky, který prezentuje a dokládá činnost naší současné policie. Lze se seznámit s činností pořádkové služby, jízdní policie, s prací pyrotechniků, ale i veterinární služby, stejně jako s výstrojí a výzbrojí policistů z URN - Útvaru rychlého nasazení. Další sál je věnován vývoji a činnosti dopravní služby od roku 1919 do současnosti. Významnou částí této expozice je výstava řidičských průkazů a jejich vývoj či exponáty, mapující vývoj zařízení pro měření rychlosti vozidel. Ti nejmenší si mohou ověřit svoje znalosti dopravních předpisů na počítačové hře, starší se pak mohou věnovat sledování simulačních programů dopravních situací. V sále jsou též umístěny historické jednostopé dopravní prostředky používané bezpečnostními sbory - prvorepublikové jízdní kolo a poválečná Jawa "Pérák".

Sousední sál je věnován dopravní nehodovosti a je doplněn opět několika stroji, tentokrát výhradně motorkami včetně populárního "Nanuka" ze 60. let či unikátním strojem Jawa 350 se zdvojeným přízemí pro výcvik.

V přízemí lze také navštívit expozici kriminalistiky, která mapuje nejen vývoj, ale ukazuje i nejzajímavější případy naší kriminalistiky. Expozice je doplněna několika scénami, interaktivními moduly a přístroje, kde je možno si vyzkoušet práci kriminalistů. V I. patře muzea jsou umístěny expozice ochrany obyvatelstva, expozice Národní protidrogové centrály přibližuje boj policie s drogovým podsvětím. Další rozsáhlé prostory jsou věnovány krátkodobým či dlouhodobým výstavám.

Uvidíte zde například ohnivzdorný trezor vyloupený kasařem ve 30. letech minulého století, zrezivělý sud, do kterého orličtí vrazi zatavovali své do louhu "naložené" oběti, či dřevěné "lůžko" opatřené třemi koženými popruhy a na konci dřevěnou zavírací bedýnkou, na které pachatel připoutal a obzvláště trýznivým způsobem věznil mladou dívku, přičemž jí hlavu zavíral do zmiňované uzamykací bedýnky. Mezi další hity muzea patří "sbírka" střelných zbraní, od naprosto diletansky vyrobených a příliš nevydařených, až po střelné zbraně, jenž byly zhotovené technicky zručnými a manuálně vyspělými "kutily".

V přízemí muzea se dále můžete seznámit s životními příběhy vrahů odsouzených na doživotí, či k trestu smrti, s jejich dopisy z vězení a detailními popisy jejich vražd. Dále si budete moci prohlédnout první počítače, magnetofonový nahrávač pro záznam telefonických hovorů, detektor lži, štočky na výrobu falešných bankovek, známek a kolků, přístroje na odhalování padělků a rekonstrukci dobové padělatelské dílny.

Areál pražského Karlova, kde se muzeum nachází, byl založen roku 1350 českým králem a pozdějším římským císařem Karlem IV. pro augustiniánský klášterní řád. Expozice muzea byla pro veřejnost otevřena dne 12. dubna 1991.