Planetárium Praha

Planetárium Praha

Planetárium Praha patří k největším na světě a je u nás jediné svého druhu. 

Hlavním sálem je Cosmorama o průměru 23,5 m pro 210 diváků. Kopule se nad sálem klene do výšky 15 metrů. Projekční plocha je největší v České republice a chlubí se také největším rozlišením obrazu v Evropě!

Sál Cosmorama - je to kruhový sál o průměru 23,5 m pro 210 diváků. Kopule se nad sálem klene do výšky 15 metrů. Projekční plocha je největší v České republice - 843 čtverečních metrů. Systémy instalované v sále Cosmorama dokáží vytvořit dokonalou iluzi vesmíru.

Nabídka programů zahrnuje všechny věkové kategorie - od pohádek s astronomickou tématikou pro děti, přes pořady pro školy, speciální přednášky pro vysokoškoláky, až po atraktivní audiovizuální pořady pro dospělé. K mimořádně silným diváckým zážitkům patří emotivní laserová představení pod umělou hvězdnou oblohou.

Od roku 2014 má planetárium v Praze modernizovaný projekční systém s největším rozlišením obrazu v Evropě a nejlepší digitální oblohu v České republice. Podobných systémů je po celém světě jen 11. Druhé největší planetárium v České republice v Brně má průměr kopule jen 17,5 metru – to je o pět metrů méně než je průměr kopule pražského planetária. Protože se jas zmenšuje s druhou mocninou vzdálenosti, je to rozdíl propastný.

Sál Starvid - tento sál je vybaven novým unikátním digitálním planetáriem Digistar 3. Na speciálním širokoúhlém plátně Digistar promítá hvězdnou oblohu a vesmírné objekty nejen tak, jak je můžeme pozorovat ze Země, ale i z různých končin vesmíru. Robustní 3D grafika umožňuje Digistaru navíc zobrazit Slunce, planety, jejich měsíce, komety a asteroidy nejen jako pouhé tečky na obloze, ale i jako úchvatné detailní 3D modely, které je možné si prohlédnout ze všech stran a z různých vzdáleností. Protože modely jsou nasvíceny Sluncem a vrhají stíny, působí scény ze sluneční soustavy velmi věrohodně a působivě. Samozřejmostí je projekce nejrůznějších souřadnic, drah, obrazců souhvězdí apod. Kromě toho Digistar umožňuje celou řadu dalších speciálních astronomických funkcí. Od září 2016 je v provozu zmodernizovaný sál Starvid. Nainstalovalo v něm nový projekční systém, který má osm milionů obrazových bodů, což je téměř čtyřikrát větší rozlišení, než dosavadní systém. Multifunkční sál nabídne širší programovou nabídku pro veřejnost.

V učebně probíhají zásadně živé přednášky pro menší skupiny dětí (studentů). Učebna má maximální kapacitu 42 míst, k dispozici je počítačová projekce a videoprojekce. Výhodou přednášek v učebně je bezprostřední kontakt s lektorem. Témata přednášek jsou volena především z oblasti ekologie a ochrany přírody, případně pokrývají složitější astronomická témata. V Planetáriu Praha se můžete rovněž zúčastnit dvouletého Astronomického kurzu.

Malé planetárium ZKP-1, plně automatizované a s unikátní kopulí o průměru přes 7 m, jejíž tvar je udržován nižším tlakem (podtlakem) vzduchu v prostoru nad ní. V prostoru malého planetária je instalována expozice optiky.

Foyer - stálá expozice s interaktivními exponáty, aktuální informace z kosmonautiky a astronomie na televizních monitorech, prodej astronomických a kosmonautických publikací, map a plakátů, příležitostné výstavy fotografií.

Experimentální zahrada - tato zahrada se snaží ukázat možnosti pěstování rostlin mimo půdní medium v místech s omezenou možností využití slunečního záření. Řešení obdobných otázek je v popředí zájmu organizací zabývajících se kosmickým výzkumem (v čele s NASA), především z pohledu potřeb dlouhodobých pilotovaných letů či dokonce případného osidlování Měsíce, Marsu apod. Úkolem je zajistit rostliny, které budou schopné přeměňovat oxid uhličitý (přítomný v atmosféře nebo vznikající jako odpadní produkt dýchání astronautů) na kyslík, vodu a organickou hmotu (potravu pro astronauty). S ohledem na slabší či zcela chybějící gravitaci, je nezanedbatelným problémem přívod živin k rostlinám.

Systém Skyskan Definiti - od konce září 2009 pražské Planetárium zprovoznilo nový digitální celooblohový systém, který nabízí přes 50 programů, z toho asi 30 programů určených pro školy. Digitální projekční systém posouvá možnosti Planetária daleko za obvyklé hranice. Unikátní technologie umožňuje ukázat velmi názorně pohyb hvězd v prostoru a čase. Systém Skyskan Definiti je nejenom unikátní nástroj pro poznávání vesmíru, ale je využitelný i v jiných oborech. Promítá totiž stejně dobře interiéry a exteriéry staveb, přírodní útvary nebo živé objekty. Díky rozsáhlé databázi hvězd a vesmírných objektů umožňuje pohled na oblohu z kteréhokoliv místa ve vesmíru.