Lužany

Lužany

Původně renesanční zámek Lužany se nachází ve stejnojmenné obci v plzeňském kraji .

Renesanční zámek Lužany stojí uprostřed lužních lesů na břehu řeky Úhlavy ve stejnojmenné obci. Zámek a jeho areál slouží představitelům české vědy a kultury, vybraným studentům vysokých škol, fakult a pracovišť. Po domluvě je zde možné zhlédnout jedinečnou expozici Josefa Hlávky.
Na místě dnešního lužanského zámku stála v roce 1245 dřevěná tvrz, která byla v roce 1583 přestavěna v jednopatrový renesanční zámek. Na počátku 19. století byl pak zámek přestavěn v barokním stylu. Lužanské panství měnilo často majitele, až jej v roce 1886 koupil Josef Hlávka pro svou matku Annu, kde později sídlil se svojí ženou. Když byl J. Hlávka během své dlouhé nemoci upoután na invalidní vozík, většinu času se svou manželkou Marií trávil právě v lužanském zámku. Dokladem tohoto pobytu jsou akvarely Leopolda Schmidta, které je možno na zámku spatřit. Po svém uzdravení a smrti milované Marie začal známý architekt uvažovat o přestavbě objektu. Zámek Lužany je ze tří stran obklopen parkem, na který navazuje renesanční užitková zahrada.

V zámku se nachází zcela ojedinělá expozice, věnovaná odkazu architekta a mecenáše Josefa Hlávky. Shodou šťastných okolností se toto sídlo dochovalo v autentické podobě, včetně vnitřního vybavení z roku 1908, kdy tento významný architekt, stavitel a mecenáš zemřel. Expozice nazvaná „Odkaz architekta a mecenáše Josefa Hlávky“ je rozdělena do několika samostatných částí. V první z nich se návštěvník seznámí především s Hlávkovou mecenášskou činností. Ve druhé části expozice jsou představeni hosté, kteří přijali Hlávkovo pozvání na lužanský zámek. Především je zde připomenut pobyt hudebního skladatele Antonína Dvořáka, který pro vysvěcení místní kaple složil v roce 1886 mši D-dur nazvanou „Lužanská“. Třetí část tvoří Hlávkovo architektonické dílo. Do centra návštěvnické pozornosti je postavena zejména nejvýznamnější stavba - areál řeckopravoslavného biskupa v Černovicích na Bukovině (dříve součást Rakouska-Uherska, dnes Ukrajinská republika).