Nasavrky

Nasavrky

Zámek Nasavrky se dnes používá pro výstavní účely. Za shlédnutí stojí expozice týkající se historie Keltů u nás.

V expozici Po stopách Keltů na zámku Nasavrky v Železných horách se dozvíte o historii Keltů v České kotlině i v Evropě. Seznámí vás s řemesly, kulturou, všedním životem i spiritualitou Keltů.

Expozice v renesančním zámku v Nasavrkách představuje historii Keltů v České kotlině i v Evropě. Uvidíte ukázky bydlení, předmětů denní potřeby a přiblíží vám tehdejší život, hospodaření i řemesla. Na žernovu si vyzkoušíte, jak se mlelo obilí, prohlédnete si keltskou zbroj a zkusíte vztyčit vlastní kromlech.

Expozice představuje mimo jiné i zpracování železné rudy, hrnčířskou pec, tkalcovský stav i keltské hroby, "křemencovou hlavu" a archeologické nálezy z oppida v Českých Lhoticích – Hradiště. Velkoplošná ozvučená maketa oppida vám pomůže představit si, jak se zde žilo před 2000 lety. Představuje jeho hrubou podobu z 2. století před naším letopočtem.

S keltskou civilizací a oppidy ve střední Evropě seznamuje Multimediální informační systém. V přednáškové místnosti je možné zhlédnout dokumentární hraný film "Příběh kamene" o cestě kamenného rotačního mlýnku z dílny kameníka v 1. století př. n. l. do současné Keltské expozice.

Expozice je připravena jako zážitková - vstoupíte zde do mladší doby železné a díky řadě interaktivních prvků si sami vyzkoušíte život našich keltských předků:

ukázky keltských řemesel - mletí na kamenném mlýnku, keltské mince, soustruh na švartnu, výroba keramiky...
pohřbívání a náboženství - ukázky keltských hrobů, archeologické nálezy
model oppida České Lhotice o rozměrech 3x4 metry
multimediální informační systém o keltských oppidech
válka a krása - hmatová expozice keltského šperku, ukázky zbraní a výstroje
ukázka keltského obydlí, interiér panského domu, diorámata ze života Keltů

Skanzen a naučná stezka
Keltský archeoskanzen představuje život předků ve vesničce z doby laténské, tedy z doby druhého až prvního století před naším letopočtem. Návštěvníci v něm najdou 36 budov rozdělených do šesti dvorců, například kováře, kovolitce, hrnčíře či elity. Archeoskanzen se nachází na ulici Lesní za jižním okrajem města.

Těm, kteří mají rádi procházky přírodou, doporučujeme Naučnou keltskou stezku Železnými horami - je dlouhá 9,5 km, má 12 zastavení a začíná i končí v Nasavrkách. Zavede vás do malebného údolí řeky Chrudimky, k areálu dávného oppida, i k nové rozhledně Boiika s výhledy na Krkonoše, Orlické hory i Kralický Sněžník.

Původně tvrz byla vybudována v 10. – 11. stol. jako strážiště pro celníky, kteří udržovali bezpečnost na zemských stezkách. Kolem roku 1600 nechal Václav Záruba z Hustířan zbourat nevyhovující tvrz a na jejím místě vystavěl nový moderní dvoupatrový zámek se dvěma věžičkami, zdobený psaníčkovými sgrafity. Před rokem 1839 byla vedle zámku postavena velká úřední budova, dnešní městský úřad a menší budova, kde bylo později zřízeno vězení. Roku 1939 koupila celý zámecký objekt Lidová záložna (řízená Lidovou stranou), která v dolní místnosti zřídila kancelář a v další prodejnu spotřebního zboží. Jeden čas zde byla i knihovna, prodejna zeleniny, sběrna mléka a výrobna prádla.

Prostory zámku jsou dnes užívány ke kulturním účelům. Probíhají zde výstavy Nasavrcké palety, hudební večery, svatby (obřadní síň zdobí velká socha známého českého sochaře Olbrama Zoubka), vítání občánků a další akce. V přízemí je Informační centrum a cestovní kancelář. Ve prvním patře je celoroční expozice „Po stopách Keltů“. Pod zámkem jsou zasypaná stará sklepení s těžkým žalářem – temnicí, která jsou však uzavřena.