Zámek Kačina

Zámek Kačina

Zámek Kačina se nachází nedaleko Kutné Hory a v současnosti v něm sídlí Muzeum českého venkova.

V Muzeu českého venkova jsou uloženy sbírkové předměty, vztahující se k dějinám a současnosti venkova, zemědělství a potravinářského průmyslu. Prohlídkové okruhy nabízejí jak pohledy do dějin pěstování zemědělských plodin a chovu hospodářských zvířat, tak prohlídku sídla rodu Chotků.

Na zámku Kačina u Kutné Hory sídlí Muzeum českého venkova, odborný úsek NZM, zaměřený na studium a prezentaci historie i současnosti českého venkova, zemědělství a potravinářství. Zámek Kačina patří k nejvýznamnějším empírovým stavbám ČR. Nechal ho postavit hrabě J. R. Chotek v letech 1806-22 podle plánů Ch. A. Schurichta J. Fischerem. Zámek je obklopen přírodním parkem navrženým N. Jacquinem.

Chotkové žili na Kačině až do roku 1911, kdy zemřel poslední Chotek a zámek zdědil jeho synovec Quido Thun Hohenstein. Ten zámek v meziválečném období opravil, ale současně tak zadlužil, že musel před dluhy uprchnout do ciziny. Jelikož byl italským státním příslušníkem, byl mu zámek v roce 1945 zkonfiskován a muzeum ho získalo počátkem 50. let a postupně zde vybudovalo řadu expozic. Rozsáhlým anglickým parkem vede také naučná stezka.

Expozice muzea jsou pro svůj rozsah více jak 3 000 m² rozděleny do tří samostatných prohlídkových okruhů:

1. okruh - zemědělské muzeum aneb Historie českého venkova - expozice venkova seznamuje návštěvníky s jednotlivými dílčími stránkami života na venkově od pravěku až do současnosti. Hospodářské zázemí zámku v suterénu seznamuje s každodenním chodem zámku. Od podzimu 2009 včetně expozice Český a moravský venkov v proměnách staletí. Okruh je přístupný volnou prohlídkou bez průvodce.
2. okruh - zámecké interiéry aneb Chotkové a jejich panství Nové Dvory - druhý prohlídkový okruh je věnován dějinám rodu Chotků a jejich panství Nové Dvory. Netradičním způsobem seznamuje s historií české šlechty na pozadí rodových dějin Chotků. Přístupné pouze s průvodcem.
3. okruh - Chotkovská knihovna, lékárna, divadlo, galerie, skleník - třetí prohlídkový okruh zahrnuje zámeckou Chotkovskou knihovnu s unikátní lékárnou a divadlo umístěné v samostatných pavilonech a také venkovní expozice - skleníky a zahradu léčivých bylin. Přístupné pouze s průvodcem.
4. okruh (od roku 2012) - Za strašidlem Rudlou na zámek Kačina - netradiční interaktivní prohlídka s tajemnou postavou určená pro děti i dospělé v rámci projektu "Otevřte 13.komnatu".
5. okruh - od 31.3.2012 je na zámku otevřena stálá expozice muzea historických kočárků - Kočárky našich babiček. Muzeum je věnované tématice nejen historických dětských kočárků, ale i hraček, domečků pro panenky, oblečků a jiných doplňků jak z dob dávno minulých, tak i nedávných. Muzeum vzniklo jako společná činnost manželů Balýových a Latislavových, kteří spojili své úsilí a sbírky dohromady.
Expozice zámecké konírny - při vstupu do konírny se rázem ocitnete ve zcela jiném světě: nová expozice je totiž doplněna animací a autentickými zvuky, takže se můžete kochat pohledem na koně a poslouchat při tom ržání, dusot kopyt, řehtání, cvrlikání ptáků kolem...

Programy pro školy Muzeum českého venkova nabízí dva specializované aktivační programy plné soutěží a her umožňujících zažít realitu života na venkově a okusit radosti života šlechty v 19. století.

Muzeum každoročně pořádá na Kačině prezentační akci Chotkovské slavnosti, která návštěvníky seznamuje s životem na zámku i v podzámčí v 19. století.